Ağustos 02, 2010

Balıkçılarımızın Başbakan Erdoğan'a mektubudur:

Sayı : 2010-65
Konu:Tarımsal krediler 01.08.2010
BAŞBAKANLIK MAKAMINA

Üç tarafı değişik ekolojik değişiklik gösteren denizlerimizde ve iç sularımızda ruhsatlandırılmış 20.112 adet balıkçı teknesi vardır. Bunların 16.941 adedi denizlerimizde, 3.171 adedi iç sularda, 1.896 adedi gırgır -trol ve 18.216 adedi de 12 metreden küçük teknelerdir. Bu teknelerin tahmini toplam değeri 700.000.000 Dolar olup, bu teknelerde 70 bin kişi çalışmakta ve ülke ekonomisine katkıları 2.500.000.000TL'dir. Yıllık aktif balıkçılığın her sene için tahmin olunan katma değer tutarı ise 430.000.000 TL.’dir. Tüketici fiyatları ışığında; üretimi gerçekleşen miktarın parasal değeri veya gayri safi hâsılaya olan katkısı 4 milyar TL’ dir. Bu rakam da gayri safi milli hâsılanın yaklaşık % 1'ine karşılık gelmektedir.
Bu teknelerimiz ile yılda ortalama 550 bin ton balık yakalanarak piyasaya sunulmaktadır. Tüm balıkçıların yıllık toplam kredi ihtiyacı ise yaklaşık olarak 80.000.000 TL.’dir.
Bilindiği gibi Türk Tarımı kredilerini ağırlıklı olarak Ziraat Bankası’ndan kullanmaktadır. Kredi faiz oranları sektörden sektöre farklılıklar göstermektedir. Su Ürünleri Avcılık Kredileri şimdiye kadar sübvanse edilmeden, banka faiz listesinde yer alan "Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri" başlığında bulunan 500.000 TL' ye kadar %9.5 500.000 TL' yi aşan kısım için %13 oranlı faiz ile kredi kullanabilmektedir. Tarım sektörü içinde en yüksek faizli krediyi avcı balıkçılar kullanmaktadır. Örneğin "Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri faiz oranı %0", "Süt Sığırcılığı %5.2", "Arıcılık Kredileri %6,5", "et/yumurta tavukculuğu %6,5", "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredileri ise %6.50"dir. Ziraat Bankasından.2010 yılı için Hazine Müsteşarlığı’na teklif edilen Tarımsal Kredi Faiz Oranları içerisinde balık avcılığının yer almamıştır.buna birde Marmara denizinde balıkçılığın yapılmasını engelleyen müsilaj olayıda eklenince balıkçılarımız zor durumda kalmışlardır.. Balıkçıların bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için kredi faiz oran ve miktarlarının Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredilerinde uygulanan oran ve miktarlar seviyesine çekilmesinin adil olacağı düşüncesindeyiz. Genel olarak balıkçılar banka faizinin yüksekliği nedeniyle yatırım ve işletme masraflarını komisyonculardan temin etmektedirler. Geleneksel olarak güvene dayalı olan bu sistem evrak hazırlama, teminat gösterme gibi zorunlulukları olmamasına rağmen, balıkçının ürünü üzerinde hak sahibi olmasını ve pazarlık şansını ortadan kaldırmakta, ürününü komisyoncunun istediği fiyattan satmak zorunda kalmakta ve balıkçı yaptığı yatırım oranında hak ettiği geliri yakalayamayarak, sürekli borç içinde yaşamak zorunda bırakılmaktadır.
Balıkçının yatırımları ve işletme giderleri çok yüksektir. Bundan başka balıkçı, balık gibi hassas bir ürünün arzını sağlamak, balığın taşınması, pazarlanması özel koşullar gerektirmektedir. Ürünün kaliteli ve istenen hijyen koşullarında tüketiciye ulaşabilmesi için uygun taşıma ve satış koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Bunun için yeni yatırımlar, modernizasyon gereklidir. AB üyeliği yolunda her gün Bakanlık tarafından çıkarılan yeni genelgeler doğrultusunda balıkçının teknesini, taşıma koşullarını iyileştirmesi istenmektedir.
Yaklaşık 500 kooperatif ve bunların bağlı bulunduğu 12 Bölge Birliği adına, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği olarak balık avcılığı kredi faiz oranı ve miktarının da en az yetiştiricilik kredi faiz oran ve miktarı seviyesine çekilmesini istiyor;

Gereğinin yapılması için emir ve müsaadelerinizi arz ederim.

Ramazan ÖZKAYA
Su ürünleri Kooperatifleri
merkez birliği başkanı

Hiç yorum yok: