Nisan 26, 2010

"İstanbul Lüfer'e Hasret Kalmasın!" kampanyası ve amacına ilişkin Tarım Bakanı Mehdi Eker'e hitaben

aşağıdaki mektubu Tarım Bakanı Mehdi Eker'e hitaben yazdık ve özel kalem müdürü Selami Gülay vasıtası ile ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Hizmetleri daire başkanı Vahdettin Kürüm ile Genel Müdür Yardımcısı Dr. Durali Koçak'a cc'lemek sureti olarak ilettik:

26 Nisan 2010

Sayın Bakanım,

Bilindiği üzere ülkemizdeki av yasakları 1380 sayılı yasa gereği Bakanlık'ınızca denetlenmekte ve sirkülerlerle düzenlenmektedir.

Lüfer balığının boy yasakları son 20 yılda farklı dönemlerde pek çok farklı uygulamaya konu olmuştur. Bu farklı uygulamaların neticesi olan son 10 yıla ve üretim miktarlarına bakıldığında, Lüfer avcılığının son 10 yılda 5 kat azaldığı görülecektir! Çünkü avlanan bu lüferler aslında bir kez bile yumurta dökmemiş çinekoplardır.

Bu katliama sebep ise sirkülerimizdeki asgari avlama limitinin 14 cm oluşudur. 

Elimizdeki bu rakamlar balıkçılıkta  gelecekte büyük  tehlikenin bizi beklendiginin habercisidir. Sürdürülebilir bir balıkçılık için tür, yer ve balıkçı takımı sınırlamlaları son derce önemli olup tür yasakları arasında bulunan ve halen uygulanmakta olan 14 cm lik asgari sınır uygulaması Lüfer balığının stoklarının sürürlebilir olmaktan çıkarmakta,  stokların  yıpranması  hatta  yok olmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle bizler Lüfer için uygulanan 14 cm lik  asgari avlanma boyu uygulamasının 20 cm olmasını amaçlayan bir kampanya başlatmış bulunmaktayız.

Amacımız, orta dönemde hem balıkçıyı hem de tüketiciyi mutlu edecek bir çözüm bulunmasıdır. Bu konuda bir çok tüketici ve balıkçı birliğinin bizimle aynı görüşü paylaştığı da başka bir gerçektir.

Bütün bu konuları size izah etmek ve  başlattığımız kampanyayı  sizin  yardımınızla başarıyla sonuçlandırmak için uygun göreceğiniz bir zamanda bizlere randevu vermenizi talep etmekteyiz.

Gereğini saygılarımızla  arz ederiz.

Defne Koryürek 
Slow Food, İstanbul
FİKİR SAHİBİ DAMAKLAR adına

Bayram Öztürk
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) adına

Mayıs ayının 4'ünde İstanbul'a gelmesi beklenen Mehdi Eker'i, aynı gün, biz de görebilmeyi umuyoruz. bu süre zarfında gerek Selami Gülay ve gerekse de Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ndeki dostlarımız tarafından lüferin ihmal edilmemesi ve bakanın önüne "işin ciddiyeti ve yanlışlığına" ilişkin raporun gitmesi için takipte olacağız.

1 yorum:

murat dedi ki...

yaprak ve çinokop ve sarıkanatların daha az avlanmasını istiyoruz........