Şubat 02, 2010

Süt üreticileri desteğimizi bekliyor:

Sevgili süt ve süt ürünleri tüketicilerimiz.

Yayın hayatına girdiğimiz 23 Ocak 2009 tarihini geride bırakırken artık çiğ süt üreticileri google grubu olarak ulaştığımız sayı , bir çok google grubu moderatörleri ve üyeleri, Tüketici Dernekleri, annelerin, gençlerin, verdikleri ve verecekleri destek ile süt ve süt ürünlerinde süt tozu kullanımının tüketicilerin tercihinde olması için süt ve süt ürünleri ambalajlarında "süt tozundan"veya "çiğ sütten imal edilmiştir" yazılarının okunaklı bir şekilde yazılması için yasal bir başvuru kampanyası başlatmış bulunmaktayız.

Gerekçelerimiz :

1- Süt tozundan Çin’ de çocuk ölümleri meydana gelmiştir.
2- Avrupa Birliği Ülkelerinden Fransa’nın bir başka ülkeye ihraç ettiği süt tozunda insan sağlığına aykırı bakteri tesbit edilmiştir.
3- Çiğ Sütten yapılan süt ve süt ürünlerindeki besin değerleri ile Süt tozundan yapılan süt ve süt ürünlerindeki besin değerleri aynı özelliklerde değildir.
4- Süt tozunun yapımı esnasında , uzun süre dayanıklığı için katkı maddeleri katılmaktadır.
5- Bu talebimiz asıl amacı Ülkemiz insanlarına ve gelecek nesillere sağlıklı ve besin değerini en yüksek düzeyde ulaştırılmasıdır.

Tüm bu sebeplerle süt tozundan süt ve süt ürünleri tüketmenin tüketicinin tercihinde olmasını gerekmektedir.
Süt ve süt ürünlerinin başlıca iki temel hammaddesi vardır. Birincisi çiğ süttür ikincisi süt tozudur. Çiğ Süt esas bir hammaddedir. Süt tozu ise ikame bir hammaddedir.
Süt ve süt ürünleri bir gıdadır. Gıdalarda hammaddenin gıda ambalajları üzerine yazılması yasal bir mecburiyettir

Ekteki örnek word dökümanına mutlaka TC. Kimlik numaranızı ve adresinizi de yazınız ;
Word dökümanını doldurduktan sonra word dökümanınızı kopyalayıp e mail sayfanıza yapıştırıp;
alo174@tarim.gov.tr adresine lütfen gönderiniz.
Gönderim yapıldıktan sonra size gelecek başvuru numarasını caparkanat@gmail.com adresine gönderiniz.


Sevgili süt ve süt ürünleri tüketicileri;

Kendimize ,gençlerimize, çocuklarımıza,bebeklerimize ve gelecek nesillerimize bir iyilik edelim. Sadece bir kaç dakikamızı ayırmak zahmetine katlanalım.

Bu mail size ulaşmadan önce ilk başvurumu yapmış bulunuyorum

Saygılarımla
Çapar Kanat
Çiğ Süt üreticileri grubu
Çiğ süt üreticisi- Çiftçi
Çiğ süt üreticileri google grup adresi: http://groups.google.com.tr/group/cigsutureticileri

1 yorum:

Defne Koryurek dedi ki...

İlgi: 02.02.2010 tarih ve
2010-2528-2607-2605-2602-2614-2616-2620-2722-2725-2729-
2732-2736-2739-2769-2771-2525-2546 başvuru numaralı yazılar. İlgi'de
kayıtlı dilekçeleriniz incelenmiş olup, yazınızda bilgi edinmek
istediğiniz konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır; 1- Gıda maddelerinin etiketlenmesi ile ilgili hususlar 25.08.2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği" ile düzenlenmektedir. Tebliğin 7 nci maddesinin (b) bendine göre, gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş formu ile de olsa son üründe yer alan hammadde ve gıda katkı maddeleri etiket üzerinde üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre azalan oranlarda belirtilmek zorundadır.
Ayrıca 'içindekiler' listesinin nasıl düzenleneceği ile ilgili
ayrıntılar da Tebliğde yer almaktadır. Bu kapsamda, süt ürünlerinin üretiminde kullanılan süttozunun da "içindekiler" listesinde belirtilmesi gerekmektedir. Bakanlığımıza yapılan üretim izni başvurularında ürünlerin içeriğinde süttozu bulunuyorsa etiketleme kurallarına göre içindekiler kısmında belirtilmektedir.
2- Gıda maddelerine katılabilecek katkı maddeleri 22.05.2008 tarih ve 26883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi- Renklendiriciler Ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği ile düzenlenmektedir. Süttozunun ise "Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği"nde yer alan kriterlere uygun olması gerekmektedir. Süttozu ithalatı dahilde işleme belgesi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, iç piyasada üretilen ürünlerde ithal süttozu kullanılmamaktadır. Ayrıca; 9/10/2008 tarihi itibariyle, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünleri içeren
bebek mamaları ile süt ve süt ürünleri içeren çikolata ve benzeri gıda maddeleri ithalatı durdurulmuş, 20/10/2008 tarihi itibariyle ise yasak kapsamı genişletilerek, Tayland, Sri Lanka, Hongkong, Tayvan menşeli süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünleri içeren bebek mamaları ile süt
ve süt ürünleri içeren çikolata ve benzeri gıda maddeleri de dâhil
edilmiştir. Laboratuvar analizlerinin başlaması ile birlikte, 06/11/2008 tarihi itibariyle, Çin, Tayland, Sri Lanka, Hongkong ve Tayvan menşeli yüzde yüz süt bazlı süt ve süt ürünleri ile süt ve süt ürünleri içeren bebek mamalarında yasak kararı devam etmekte olup, süt
ve süt ürünleri içeren çikolata ve benzeri gıda maddeleri ve
içerisinde protein bulunan diğer gıda maddelerinin fiili ithalatlarında ise "melamin" analizi yaptırılarak analiz sonucunda melamin bulunmayanların ithalatına izin verilmekte, melamin bulunması durumunda ise ithalatına izin verilmemektedir.
3- Süt ve süt ürünlerinin etiketinde içindekiler kısmında süttozu da dahil olmak üzere kullanılan bileşenlerin tümünün belirtilmesi zaten mevcut bir
uygulamadır. Ancak buna ilaveten yazınızda talep etmiş olduğunuz üzere ayrıca süt ve süt ürünlerinin etiketinde "süttozundan imal edilmiştir" ve/veya "çiğ sütten imal edilmiştir" ibarelerinin de yer almasına ilişkin öneriniz Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna iletilecek ve Tebliğ çalışmalarında değerlendirilecektir. (12/02/2010 tarih ve B.12.0.KKG. 0.13/102.03/1295 sayılı yazı)